Partners

Form och designpartners, länkvänner och andra företag/organisationer som är relevanta.


Länklista till Designskolor. Klicka här>>
Binero AB är ett webbhotell och domänleverantör för alltifrån privat/företag till stora organisationer. [udps] Ungdesign.se använder Binero AB och är mycket nöjda med deras kvalitet och service.Tillsammans med 1 200 lärare och 4 048 rådgivare från näringslivet driver närmare 14 000 ungdomar ett eget UF-företag i år. Sedan starten 1980 har cirka 140 000 ungdomar genomgått vårt utbildningskoncept. Ung Företagsamhet finns i Sveriges samtliga län och på cirka 480 av landets gymnasieskolor. Ungdomarna är vår framtid. Ta chansen att vara med och skapa ett mer företagsamt Sverige, som elev, lärare, rådgivare eller partner. Varmt välkommen till Ung Företagsamhet.
Vi är Kulturhusets unika rum för ung kultur, fyllt till bredden av kreativa aktiviteter, idéer och människor. Lava finns för att inspirera unga människor, i åldrarna 13-25 år, att stå för det de är och det de tror på - och att uttrycka det. Läs mer om Lavas historia och idéer!
Vad är Svensk Form? Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Vi har även ett regeringsuppdrag att driva mötesplatsen för form och design i Stockholm. Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företags utveckling.Svenska Uppfinnareföreningen är ett forum för dig som är kreativ och vill göra verklighet av dina idéer.


Studera.nu är ett samarbete mellan Högskoleverket, VHS och Sveriges universitet och högskolor.SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, bildades 1989 och verkar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. Vi stödjer även utbildning och forskning inom design


   Drivhuset vill skapa fler entreprenörer genom att få till stånd en kultur- och attitydförändring bland alla studenter. Drivhuset vill inspirera till kreativt tänkande och till att få studenter att tro på sina idéer genom bland annat föreläsningar, utbildning och kampanjer.


VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Målen delar vi med många, men sättet att gå till väga är i högsta grad vårt eget. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Våra uppgifter är att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet. VINNOVA är en statlig myndighet under näringsdepartementet och har ca 180 medarbetare och en årsbudget på 1,7 miljarder kronor till sitt förfogande.


Innovationsbrons uppgift är att främja omsättningen av ny kunskap till goda affärer. Det handlar om att stödja forskningsrelaterade och kunskapsintensiva affärsidéer från såväl den akademiska världen som från näringslivet. Nationell koordinering av verksamheten sker i ett moderbolag, Innovationsbron AB, och regional representation finns i sju dotterbolag. Innovationsbron Stockholm AB är det regionala bolaget för Stockholm, Sörmland och Gotland.


Uppfinnaren & Konstruktören är en oberoende facktidning, vars första utgivningsår var 1986. I tidningen tar vi upp olika aspekter av nyskapande innovativ verksamhet. Förutom människorna, idéerna och projektens möjligheter, handlar det om olika områden som berör innovationsutveckling, t ex teknik- och produktutveckling, immateriella skyddsfrågor, finansieringsmöjligheter och kommersialiseringsvägar. Fokuset ligger på mindre och medelstor industri. Tidningen ingår som medlemsförmån i SUF-medlemskapet.

UppfinnarKollegiet är en fri och obunden organisation bildad i samverkan med Svenska Uppfinnareföreningen 1992. Industrimännen Curt Nicolin, Kollegiets förste ordförande, och Gad Rausing hörde till initiativtagarna.

NUTEK är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Som arbetar för att främja hållbar tillväxt i hela landet. Genom finansiering, information och rådgivning och stöd till program och processer arbetar Nutek för att stärka förutsättningarna för tillväxt i näringsliv och regioner.

Mer info »
Nutek Företagarguiden - för dig som vill starta och driva företag Här hittar du nyttig information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips.

Det Nationella Utvecklingsstipendiet är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel och delas årligen ut av Stiftelsen SKAPA. Syftet med stipendiet är att uppmuntra initiativ och att medverka till att nyskapande och kreativitet i landet tillvaratas mer effektivt. Bakom utvecklingsstipendiet står Stiftelsen SKAPA. Det är ett av landets största och mest prestigefyllda uppfinnarpris. Det nationella priset delas ut till maximalt tre pristagare i samband med Tekniska Mässan i Stockholm.

På Tekniska museet finns en välsorterad butik med alltifrån pedagogiska leksaker till smarta och kluriga pyssel eller fina samlarsaker. Nu öppnar vi en museibutik på nätet för att förenkla för dig som kund att köpa det bästa ur vårt sortiment. Du kan beställa spännande saker som kvinnliga uppfinningar, experimentlådor, rymdleksaker, smarta prylar, robotar, mackapärer, mekaniska leksaker, praktiska saker, pedagogiska leksaker, plåtleksaker, funktionella produkter, radiostyrda flygplan och bilar, litteratur både för vuxna och barn, knep & knåp och svensk design.

Svenska Uppfinnareföreningens Uppfinnarskola. idéum har en egen bra länksamling.

Mer info »
CIEL - Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping, erbjuder marknadens bästa program – din väg till framgångsrikt företagande. CIEL är en dynamisk mötesplats med en unik integration av akademisk och professionell utbildning, affärsutveckling och bra mötes- och konferensmöjligheter. CIEL är en del av innovationssystemet i Västra Sverige, med många framstående universitet, teknikparker och företagsinkubatorer.

Mer info »
Tekniska museet grundades 1924 av Ingenjörs-vetenskapsakademien, Sveriges Industriförbund, Svenska Uppfinnareföreningen och Svenska Teknologföreningen. Byggnaden i funkisstil ritades av arkitekten Ragnar Hjorth och invigdes 1936. Museet blev en stiftelse 1947 och har sedan 1964 statligt stöd. Tekniska museet, som är Sveriges största tekniska museum, har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Utställningsytan är på 10.000 kvm och museet har cirka 170.000 besökare per år. Museets samlingar består av drygt 55.000 föremål, 1.000 hyllmeter arkivhandlingar, 200.000 ritningar, 1.000.000 bilder och drygt 56.000 böcker. På Tekniska museet bedrivs även dokumentationsarbete för att bevara minnen och berättelser, teknik och processer.

Ideell yrkesorganisation

Mer info »
Databasen för Nordiska Patent omfattar alla svenska patent sökbara i fulltext, totalt drygt 425 000 dokument. Databasen i sin helhet innehåller ca 530 000 dokument, däribland merparten av det finska materialet som har svenska sammandrag. Gällde den 29 januari 2007. Projektet har helt finansierats av Uppdragshuset och byggts med hjälp av Infofinders sökmotor med stöd av SUF.

Lomsjöakademien - distansbaserat entreprenörsprogram. Programmet är inriktat på det praktiska entreprenörskapet. Hur gör man? Allt utgår från idén/innovationen och hur man lanserar den på marknaden. Programmet består av videoseminarier, handbok, kompendier m.m. Som deltagare får du snabb coachning över webben via mail. Bygger på ca 40 års erfarenheter av entreprenörskap.

Mer info »
Theia Fond 1 AB är en affärsängelfond som förvaltar närmare 13 msek för att investera i tillväxtföretag inom främst Stockholms- och Mälardalsregionen. Theia Fond 1 består idag av ca 40 privatinvesterare där majoriteten är kvinnliga investerare från näringsliv och privat företagande.

The Swedish-American Chamber of Commerce (SACC) was founded in 1906 in New York and is the oldest organization abroad of its kind. Today there are 20 regional Chambers across the United States, and the number is growing.

Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora bolag som vill växa. Vi fokuserar på värdeskapande i våra portföljbolag. Alla investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

IRC hjälper småföretagare och forskare i mer än trettio länder att utveckla och förädla ny teknik och tekniskt baserade produkter. IRC initierar samarbetsprocesser över nationella gränser i syfte att öka företagens och regionernas konkurrenskraft. IRC kan bistå med kvalificerad rådgivning angående patentansökningar, licens- och samarbetsavtal, finansieringsmöjligheter m.m.

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Mer info »
Stockholms Handelskammare. Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter. Handelskammarens huvuduppgift är att göra Stockholm till en ännu bättre plats för företagen. Vi vill se en växande dynamisk huvudstadsregion som attraherar nya människor och företag. Med stöd av våra medlemmar - och erfarenheten från över hundra års arbete för att förbättra företagsklimatet i regionen - är vi en tydlig röst i dialogen med politiker, myndigheter och opinionsbildare.

Agenturföretagen - Nätverket för internationella affärer - etablerat 1914 Förbund med uppgift att underlätta i den internationella handeln för små och medelstora företag – distributörer, leverantörer, agenter – genom nationella och internationella nätverk, lobbying, utbildning, branschaktiviteter, mässor och medlemsservice. Agenturföretagen arrangerar sedan drygt 40 år fackmässor för modebranschen och står bakom Nordens Sko- & Väskmässa, Nordic Fabric Fair, Preview Fabrics and Accessories och Inköpsdagar - Skor & Accessoarer.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att stimulera till ökad tillväxt på lokal och regional nivå.

Marknadsför dig själv och din uppfinning på idébanken.se

Mer info »
Vi erbjuder Världens möjligheter

Mer info »Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

Mer info »
Startaeget.se är en kostnadsfri svensk mötesplats för dig som har starta eller tänker starta eget företag. Här hittar du som besökare information, råd, tips, idéer och inspiration kring att starta och driva eget företag.

Mer info »
ESBRI står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute eller - på svenska - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. ESBRI är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Verksamheten är oberoende av ekonomiska och politiska intressen.

Stockholm Cleantech Park är ett nytt affärsområde inom inkubatorn och företagsparken Stockholms Teknikhöjd AB (Teknikhöjden) och ingår i ägaren Stockholm Science Citys utveckling av ett miljökluster inom Vetenskapsstaden. Stockholm Cleantech Park är en effektiv plattform för kommersialisering av svenska miljöinnovationer. Här får marknadsorienterade forskare och entreprenörer tillgång till särskild kompetens och resurser för att ta steget ut på den globala cleantech-marknaden. Med cleantech avses innovativa produkter och tjänster med stor kommersiell potential som minskar förbrukningen av naturens resurser.

Tullverket erhåller till småföretagare en mängd e.tjänster som stöd till dig när du ska importera och exportera. Genom att använda e.tjänster på tullverket.se kan du sköta dina kontakter med Tullverket när du vill, och få interaktivt stöd på det sätt som du vill.

Euro Info Centre är ett nätverk initierat av EU-kommissionen som finns över hela Europa. Vi hjälper små och medelstora företag till att bättre ta del av EU-medlemsskapet och den inre marknaden.

SEPAF, Sverige Patentbyråers förening, är en ideell organisation som arbetar för att främja patentbyråverksamhet i Sverige. SEPAFs främsta uppgift är att arbeta för att etik och en hög yrkesskicklighet upprätthålls vid handläggning av frågor inom immaterialrättens område.

EurActiv.com is the independent media portal fully dedicated to EU affairs. EurActiv has an original business model, based on five elements (corporate sponsoring, EurActor membership, advertising, EU projects, and content syndication). It is well funded and the content usage is free.

ITPS är en statlig myndighet med uppdrag att bidra till en insiktsfull tillväxtpolitik. ITPS analyserar de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i Sverige och andra länder samt utvärderar politiska insatser och tillhandahåller officiell statistik.

Tag vara på dina möjligheter att få stipendium. Man kan få stipendier och finansiellt stöd för en lång rad ändamål som studier, forskning, sociala behov, vård, rehabilitering, kultur, idrott, volontärarbete m.m. Med hjälp av vår service kan du hitta just de stipendier som är intressanta för dig.

Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare till skolan från näringslivet. Vårt mål är att skapa insikt i yrkeslivet samt att inspirera till egna initiativ och entreprenörskap.
Sveriges designer är en medlemsorganisation för professionella designer. Vi verkar för att tydliggöra design som värdeskapare. Genom att vara ett praktiskt stöd för våra medlemmar och en inspiratör för deras uppdragsgivare ska vi bidra till att göra design till en attraktiv affär för bägge parter. Våra medlemmar arbetar i dag inom industridesign, textildesign, grafisk design, modedesign, möbeldesign och produktdesign. Även studenter är välkomna.


EntreprenörCentrum - InnovationCentrum - NyföretagarCentrum i Västerbotten. Samverkan mellan olika resurser, för att underlätta och förbättra för dig som nyföretagare eller innovatör i Västerbotten. Oavsett var du befinner dig, så hjälper vi dig att hitta fram till målet.

KIF, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, organiserar konstnärer och konsthantverkare som arbetar med tillämpad konst, dvs tillämpar sina konstnärliga kunskaper i specifika material. Föreningens medlemmar arbetar till största delen i egna verkstäder och ateljéer. De traditionella materialen är glas, keramik, metall, textil och trä. Med konsthantverket som bas varierar arbetet från bruksgods till unika verk i offentlig miljö.En del medlemmar arbetar därutöver som formgivare inom industrin, som anställda eller på frilansbasis.

CONNECT stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Sverige genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital.

Mer info »
Stockholm Innovation Arena, SIA. Denna arena är till för dig som bär på en idé, men ännu inte tagit steget ut för att förverkliga den.

Mer info »
STING hjälper innovatörer och entreprenörer att bygga framtidens teknikbaserade exportföretag. Med omfattande rådgivning från industriellt erfarna affärscoacher skapas unika förutsättningar att nå marknaden snabbare än dina konkurrenter.

SNILLEBLIXTARNA i SVERIGE är en ideell förening som ska stimulera och stötta de regionala och lokala Snilleblixtaktörernas verksamheter samt utveckla och stärka det samlade Snilleblixtkonceptet. Det ska ske med utgångspunkt i de lokala och regionala aktörernas erfarenheter och idéer.

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA drivs i ett samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.

CETIS är ett nationellt resurscentrum. Vår huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

Mer info »
TEKNIKENS HUS I LULEÅ - Centrum för utbildning, fortbildning och folkbildning i teknik. På en utställningsyta av ca 2 300 m2 har tekniskt-industriella miljöer byggts upp för att knyta an till viktiga delar i Norrbottens näringsliv - gruvbrytning, vattenkraft, stålframställning, skogsindustri, mekanisk industri, moderna kommunikationer. I dessa tekniska miljöer får besökarna själva göra experiment och försök som så långt som möjligt har verklighetens prägel.

Vetenskapens Hus är en mötesplats främst för elever och lärare från grundskola, gymnasium och högskola.

Mer info »
Venture Cup är en affärsplantävling med syfte att stimulera skapandet av nya, innovativa företag med tillväxtpotential i Sverige och på så sätt bidra till att idéer och kunskap omsätts i praktiken.

Mer info »
Problemlösning, kreativtet och uppfinnade för skolår 6-9 Finn upp handlar om uppfinnande i skolan som ett sätt att lära sig genom att ta fram och arbeta med egna idéer. Målet är att deltagarna ska få ett "tänk" kring uppfinnande, kunna identifiera problem och hitta lösningar på dessa. Finn upp tillhandahåller lektionsmaterial och arrangerar en uppfinnartävling, var tredje år, som alla elever i årskurs 6-9 kan delta i.KomTek kan liknas vid kommunala musikskolan, fast med teknik och entreprenörskap i stället för musik. KomTek, som är ett Nutek-projekt, står för Kommunal entreprenörs- och teknikskola och har under de tre senaste åren vuxit fram som ett framgångsrikt sätt att intressera flickor och pojkar mellan 6 och 19 år för dessa områden.

Bildleverantörernas Förening, BLF bevakar upphovsrätten. Vi publicerar prislistor och sätter gemensamma leveransvillkor, vilka beaktas som normerande inom branschen. BLF är remissinstans för nya lagförslag kring upphovsrättsliga frågor, och tillhandahåller juridisk rådgivning för våra medlemmar.

I december 2006 bildades Föreningen Svenskt UppfinnareMuseum som en grundsten till ett kommande museum.


Remade Sweden är ett designcenter med butik, utställningar och utbildning
på temat återanvändning och hållbar design.Länkvänner:

Mode & design bloggar
Topplista Favoritlistan.se

Formdesigncenter
GRATIS I STOCKHOLM.NU - där alla evenemang alltid är gratis!
Radiostyrt till lågpris - Radiostyrda modeller.se
Smycken
Lanksida.se
Annonsera gratis på Torggubben.se
Lankar.net
Annonscentralen - gratis annonser
Svenskasidor.nu - Din guide till nätets bästa svenska sidor
Dagens länkar
alltiallo.nu
Länkarkivet.tk, ett bestående arkiv!
Din länkkatalog
Webbkatalog.se
Bx.se Länkkatalog
Låna pengar

Kvalitetskatalog.se - Svenska kvalitetssidor
Nätets bästa sajter!
Länkbyten.nu - Här hittar du alla länkvänner du behöver!
LänkCentrum.se
Nätets bästa sajter!
TaMigDit.se - Din länk till webben!!
SkrattPortalen.se - Din start till ett roligare internet
Ungdesign.se - Kreativ community

Who links to my website?
Pontoner.se
Bastuflotte till salu!Google