Om Ungdesign

Ungdesign, den modiga mötesplatsen med stora visioner som spränger gränser! Design, kreativitet och idékraft förenar. Ungdesign står för nytt skapande. Logga in och bli en stolt medlem/ köp direkt av kreativa kreatörer på Ungdesigns "Designtorg".

Community/E-handelsplats
Ungdesign står för nyskapande, fräsch, banbrytande, kanske annorlunda form. Den skapas av formgivare och konstnärer i alla åldrar, både etablerade och de som ännu inte hittat sin publik. ungdesign.se vill vara din plattform för att nå ut till dem som faller för just ditt formspråk – inte bara för att få applåder, utan för att sälja och, så småningom, leva på din begåvning. För dig handlar det alltså om att ställa ut design- och konstföremål som du sätter ett pris på. För oss att dra en stor publik till ungdesign.se


Vår vision:
Ungdesign ska vara bäst i Sverige på att ge människor möjlighet att gratis visa upp sig och sina kreationer samt kunna sälja dem på en unik plats för kreativitet. Ungdesign ska ge inspiration och vara till hjälp när det gäller frågor om utbildningar, designskydd mm. Vidare ska Ungdesign arbeta för att ge skapande människor inspiration och tilltro till sin egen kraft som i sin tur kan leda till företagare och företagsamma medborgare.
Exempel på medlemmars kreationer
Examples of members creations.

Nedan: Bildspelet startar automatiskt och är 120-sekunder.
Underneath: The picture-play will start automatically, it´s 120 seconds long.

Flytta iväg musen från bilden och njut!
Move the mouse pointer from the picture and enjoy!


Vår verksamhetsidé
Affärsidén är att erbjuda en kreativ marknadsplats för kreatörer/designers och därigenom skapa ett unikt och omväxlande sortiment. På Ungdesign fungerar det så att ju mer du ger desto mer får du tillbaka.


Framtid:
Genom att finnas på internet som en lättillgänglig mötesplats och ett verktyg för kreatörer så kan vi vara med och påverka. Vi ska informera om utbildningar och bidra med inspiration till glädje av att skapa genom exempel på mötesplatsen på internet och arrangerade tillställningar i verkligheten (irl). Kopplingar mellan den enskilda kreatören och företag ska kunna ge arbetstillfällen. Det engelska domännamnet  www.Youngdesign.se är registrerat  och finns nu även tillgängligt för engelsktalande.! Hjälp till att sprida Ungdesign genom att skriva ut en Flyer" och/eller en fin Broschyr !


Flyer (644kb) Klicka på pdf iconen här brevid och skriv ut en "Flyer" på en A4 sida.Broschyr alternativ 1. Dubbelsidig A4 blir en 4 sidig "A5 broschyr"

sid1 (1.05mb) Klicka på pdf iconen här brevid och Skriv ut "sid 1" på en sida, stoppa in pappret i skrivaren igen (åt rätt håll) och skriv sedan ut "sid 2".  

sid2 (986kb) 


Broschyr Alternativ 2. PDF med 2 sidor för skrivare som kan skriva ut på båda sidorna på en gång.

2 sidor (1.99mb)

Vik ihop den så blir det en A5 broschyr med 4sidor.. Sprid dem till så många du känner!
Tack för hjälpen.
Att vara medlem i Ungdesign.se är gratis och är tänkt att vara så i framtiden. Framöver ska det vara möjligt att uppgradera sin sida och få tillgång till fler funktioner genom att betala för sitt medlemskap. Ungdesign drivs idag som ett projekt och är tänkt att bli ett företag som ska klara att täcka sina egna kostnader genom annonsörer och betal-medlemskap.
Press kontakt eller frågor, kontakta Christer Ulfvengren 070-4826909 eller mejl  klicka här>>Google